Προφίλ
Τεχνολογία
Έργα - Φωτογραφίες
Video
Επικοινωνία
Χρησιμοποιούμε την καλύτερη και ανθεκτικότερη ξυλεία όπως μιράντι, δρυ, σουηδική και οποιαδήποτε άλλη της επιλογής σας. Τα κουφώματα μας φέρουν μηχανισμούς “ ανοιγόμενης ανατροπής” για εύκολο εξαερισμό, γερμανικής τεχνολογίας.

1. Δυνατότητα τοποθέτησης σίτας
2. Διπλοί υαλοπίνακες
3. Υαλοστάσια με τρικολλητά ξύλα, με διπλή
πατούρα και 2 λάστιχα.
4. Κάσωμα 70 x 143 mm ή 75 x 140 mm
5. Νεροσταλάκτης αλουμινίου
6. Κατωκάσι 70 x 100 mm